beplay冒充ued

当前位置:首页 >信息公开 >信息公开目录
当前栏目:政府领导
信息列表
序号 索引号 领导姓名 职务
1 4303000006/2019-862913 张迎春

beplay冒充ued

 • 索引号:4303000006/2019-862913
 • 信息分类:政府领导
 • 发布机构:市委组织部
 • 生成日期:2021-01-06
 • 领导姓名:张迎春
 • 领导职务:市长
市长
2 4303000006/2018-862921 杨广

beplay冒充ued

 • 索引号:4303000006/2018-862921
 • 信息分类:政府领导
 • 发布机构:市政府办
 • 生成日期:2019-12-20
 • 领导姓名:杨广
 • 领导职务:常务副市长
常务副市长
3 4303000006/2018-862920 陈小山

beplay冒充ued

 • 索引号:4303000006/2018-862920
 • 信息分类:政府领导
 • 发布机构:市政府办
 • 生成日期:2018-12-28
 • 领导姓名:陈小山
 • 领导职务:副市长
副市长
4 4303000006/2018-862919 傅军

beplay冒充ued

 • 索引号:4303000006/2018-862919
 • 信息分类:政府领导
 • 发布机构:市政府办
 • 生成日期:2018-12-28
 • 领导姓名:傅军
 • 领导职务:副市长
副市长
5 4303000006/2018-862918 罗伟

beplay冒充ued

 • 索引号:4303000006/2018-862918
 • 信息分类:政府领导
 • 发布机构:市政府办
 • 生成日期:2018-12-28
 • 领导姓名:罗伟
 • 领导职务:副市长
副市长
6 4303000006/2018-862917 刘永珍

beplay冒充ued

 • 索引号:4303000006/2018-862917
 • 信息分类:政府领导
 • 发布机构:市政府办
 • 生成日期:2018-12-28
 • 领导姓名:刘永珍
 • 领导职务:副市长
副市长
7 4303000006/2018-862915 向敏

beplay冒充ued

 • 索引号:4303000006/2018-862915
 • 信息分类:政府领导
 • 发布机构:市政府办
 • 生成日期:2018-12-28
 • 领导姓名:向敏
 • 领导职务:副市长
副市长
8 4303000006/2018-912840 董巍

beplay冒充ued

 • 索引号:4303000006/2018-912840
 • 信息分类:政府领导
 • 发布机构:湘潭市人民政府门户网站
 • 生成日期:2018-12-28
 • 领导姓名:董巍
 • 领导职务:副市长
副市长
乐天堂乐天堂网站官网地址大宝软件游戏beplay冒充ueda888亚洲城官网
网站地图